ЖЕСТОКИ ДЕБАТИ

На часот по македонски јазик седмооделенците имаа жестоки дебати на многу интересни теми.

Всушност учениците даваа ставови за некои прашања поврзани со наставата, а потоа дебатираа за нив. Често се наоѓаа во интересни ситуации, да бранат став со кој не се согласуваат, но тоа им помогна да научат уште некоја вештина на дебатирањето.

Од голмиот број теми кои беа предложени најинтересни беа:

  • Часовите треба да траат по 30 минути.
  • На секој трет месец треба да се оди на ексурзија.
  • Да се учи два дена и пет да се одмора.
  • Честите екскурзии можат да ја загадат природата.
  • Не треба да се учи граматика.
  • Македонски јазик треба да се учи со 5 часа во неделата…

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s