Презентација – КАТЕГОРИИ КАЈ ИМЕНКИТЕ

Интересна презентација која што ќе може да се искористи на часот кога се учат категориите кај именките.

Презентацијата содржи почетни слајдови со прашања од морфологија и постапно доаѓа до категориите. Сликовитиот приказ може да им помогне на учениците полесно да ги разберат категориите кај именките.

http://www.slideshare.net/ssuserf47438/slideshelf

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s