Поим за социјални песни

index
Учениците имаа задача дома да поразговараат со родителите, гугал, википедија или некој близок за следниве поими:

2015-10-20 13.59.26Улогите:

  1. Ти си работник во фабриката за производство на колачи. Работиш 10 часа на ден. Платата ти е мала и едвај успеваш да го прехраниш семејството:

На секоја прочитана изјава учениците ако според својата улога можат да си дозволат да ја исполнат изјавата, стануваат. Ако не можат, седат и чекаат наредна изјава.

Од оваа активност произлегуваат многу прашања: Кои беа тие што не станаа воопшто? Кои беа тие што стануваа постојано? А тие што станаа неколку пати? Произлегуваат општествените проблеми, класната нееднаквост, незадоволството, или со други зборови произлегуваат карактеристиките на социјалните песни:

2015-10-20 15.59.09

Социјалните песни се лирски песни во кои се пее за општествените проблеми: најчесто сиромаштијата и злоупотребата на работникот, кои што произлегуваат од нееднаквата положба на луѓето, од нивниот различен статус во општеството.

Во нив се искажува ставот и реакцијата на лирскиот субјект кон општествените појави и неправди.

Примери за социјални песни:

Како завршна активност учениците добиваат наставен лист (Дневник на двоен запис) со кој наставничката проверува дали уечниците знаат да ги препознаваат социјалните мотиви, но и веќе учените: љубовни, пејзажни и родољубиви.

дневник-со-двоен-запис 1СОЦИЈАЛНИ ПЕСНИ

дневник-со-двоен-запис 2 СОЦИЈАЛНИ ПЕСНИ

дневник-со-двоен-запис 3 СОЦИЈАЛНИ ПЕСНИ

дневник-со-двоен-запис 4 СОЦИЈАЛНИ ПЕСНИ

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s