Заедничка воннастава активност

        20170317_123853.jpg

Во рамките на проектот: „Поддршка на процесот на интегрирано образование“. Училиштето „Климент Охридски“ заедно со неговото партнер-училиште (во рамките на проектот) „Лирија“ од Житоше и со поддршка од училиштето „Добре Јованоски“ состави три театарски групи кои минатата недела се собраа и се здружија во една.

Наставниците Ирмела Папиќ, Јулијана Талеска и Аднан Мехмети самостојно работеа на текстот „Ние – врапчињата“ – сценарио мотивирано од истоимениот детски роман на Јордан Радичков.

На средбата учениците имаа можност да се запознаат со проектот и со целите на театарската претстава. Тие се дружеа и глумеа задно.

Наставниците искористија техники за запознавање и игри за градење на групата кои ги стекнаа во дисиминиациите презентирани од колегите кои беа дел од обуките.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s