Поим за социјални песни

index
Учениците имаа задача дома да поразговараат со родителите, гугал, википедија или некој близок за следниве поими:
Continue reading