АКО ЗНАЕШ ПРИДАВКИ, МОЖЕШ ДА СТАНЕШ МИЛИОНЕР

Еве интересен начин да се вежба за придавки. Благодарение на наставничката Гордана Јованоска по информатика (која што направи милионер за потребите на наставата по информатика), учениците Давид Стојановски и Никата Ристески, следејќи го тој пример создадоа милионер за придавки. Неговата најдобра примена е ако во училиштето има Smart – табла, но исто така може да се игра и на компјутер. Забавата е гарантирана 🙂