МИРОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Мајчиниот јазик е основниот наставен предмет во сите образовни системи. Тој го зазема првото место во училишниот дневник. Неговото значење денес, за жал е занемарено, но и покрај тоа, тој предмет е она од што сè друго произлегува. Широчината на темите и големиот видокруг на нештата овозможуваат многу имплементации во самата наставна програма. Една од нив е и МИРОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
За имплементацијата на Мировното образование во мојата училница напишав труд и постер презентација кои ги изложив на Првата едуконференција коај што се одржа во Струга 25-26 јануари.

20150124_163218

Целосното образложување на идејата и нејзината реализација е додаена во страната „Авторски текстови“.