МИО – работилница „Градиме мостови“

2015-09-11 09.58.43

Учениците од VI – 1 одделение успешно ја сработија работилницата: „Градиме мостови“. Од работилницата тие потврдија дека дружењето не познава граници, ниту верски ниту национални. Во дискусијата која се водеше по активноста се споделија другарувања на учениците со деца од другите националности.

Активноста беше мотивирана од расказот „Мостови“ кој претходно беше сработен на часовите. Во него две момчиња копнеат да изградат мост за да можат да се дружат заедно кога ќе надојде реката која што ги разделува. Оваа идеја во преносна смисла се пренесе на работилницата:

Учениците добија текст во кој се опишани пет деца од различни националности: Армин, Ферзија, Осман, Јелена и Калина. Секоја група претставува едно од тие деца. Задачата е да ги напишат карактеристиките на детето што го претставуваат и да ги споредат со останатите четири. Што имаат слично, а што различно со нив. Потоа да ги претстават петте деца во некоја заедничка активност низ цртеж.

Учениците во групата се организираа многу добро. Секој доби задача на која што паралелно работеше. Едни бараат сличности, други разлики, а трети цртаат. Потоа сработеното се презентира и се отвори дискусија.

This slideshow requires JavaScript.