УЧИЛИШНИ ДРАМАТИЗАЦИИ

Интересно е што по толку години на денешните деца им е интересна „Солунски патрди“… немам зборови дека тоа е навистина ремек дело, ќе се осмелам да кажам дури и подобра од „Дундо Марое“, па можеби поради тоа и актуелноста уште постои. Не сакам да мислам дека тоа е така бидејќи нема ништо подобро излезено…

…ајде да не ја расипувам прекрасната пригода за оваа објава. Имено моите прекрасни шестачиња покажаа огромни актерски потенцијали. На часовите ја драматизиравме пиесата „Измама“ – М.П. Што ни се случуваше само ние си знаеме 🙂

This slideshow requires JavaScript.