ОСВРТ НА ПРОЕКТОТ „УЧИЛИШТАТА ВО МУЗЕИТЕ И МУЗЕИТЕ ВО УЧИЛИШТАТА“

This slideshow requires JavaScript.

За овој проект имаме зборувано во текстовите подолу, целосната негова реализација се оствари пред некој ден.

Овој албум дава осврт на сите случувања на проектот.

Проектот се состоеше од повеќе етапи:

  1. Почетна работилница со наставници, запознавање со активностите
  2. Работилница со директори
  3. Оформување на драмска група
  4. Вежбање на драмскиот перформанс
  5. Работилница и театарски натпревар
  6. Снимање на материјалот
  7. Снимање на трите победнички групи во с. Небрегово
  8. Доделување на дипломи и компакт дискови со снимениот материјал

КРАТКИ ЕКО ФИМОВИ

Учениците од VII3 одделение ја покажаа својата креативност при снимањето на кратките еко филмови. Всушност целта на тоа снимање беше дел од програмата Еко-училиште. Тие на часовите се запознаваа со термините: филмска идеја, синопсис, сценарио, книга на снимање… и се обидоа да направат кратко сценарио за филмови со еколошка содржина. Кратките филмови се аматерски и снимани се од мобилен телефон и фото апарат, но желбата и обидот се за поздравување.