Изразни форми на драмските ликови

 

2016-02-03 10.45.41
Скриен диригент

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Го искористивме убавото време кое за жал го снема денес. Излеговме надвор и учевме за изразните форми на ликовите во драмите. Па имавме монолог, дијалог, пантомима проследена со гестови и мимики и се разбира на почеток и мало загревање со игри популарно наречени енерџајзери или јас би рекла уживајзери 🙂

Беа искористени игри во кои децата беа максимално вклучени и низ игра и забава научија како актерите ги изведуваат своите улоги на сцена:

 1. Куќа-станар (игра за загревање)
  Учениците се групираат во куќи и станари. Еден ученик е надвор. Куќа се два ученици фатени за рака. А станарот е ученик кој влагува меѓу нив. Ученикот што е надвор вика:
  – куќите менуваат станар
  – станарот менува куќа или
  – земјотрес.
  Кога ќе се каже куќите да менуваат станар, станарите не се помрднуваат, а куќите премнуваат на друг станар.
  Кога станарите менуваат куќи, куќите не се помрднуваат а станарот влегува под други ученици.
  Земјотрес значи дека тој што бил куќа сега може да биде станар или да си го промени партнерот со кој што бил куќа.
 2. Таен диригент: Еден доброволец излегува од групата. Останатите учесници од групата меѓусебе одбираат еден кој ќе прави одредени движења. Сите се наредуваат во круг и ги повторуваат тие движења. Ученикот што се наоѓа во средината на кругот се обидува да го открие тајниот диригент. Откриениот диригент излегува надвор и играта се повторува – ДВИЖЕЊА – ИМИТИРАЊЕ
 3. Пантомима во групи – Ученците се делат во групи така што во круг кажуваат броеви од 1 до 4, единиците се една група, двојките втора, тројките трета и четворките четврта група. Еден ученик се одделува од групата и со помош на ГЕСТОВИ И МИМИКИ им објаснува некој поим. тој што ќе го погоди поимот го презема неговото место.
 4. Драмски движења: Наставничката чита текст, според текстот учениците треба движејќи низ даден простор да се однесуваат како што слушаат:пр: Станувам, поспан сум. Се проѕевам, се тегнам. Одам полека кон вецето. Ја палам ламбата. Се гледам на огледалото и ја поправам рљазбушавената коса. пуштам чешма и се мијам лице. Се мијам и заби и излегувам. Одам кон трпезаријата и гледам во часовникот. Доцнам за на училиште. Трчам избезумено. Се облекувам набрзнина и трчам кон училиштето…
 5. Дијалози и монолози во групи – Учениците во групи смислуваа краток драмски текст кој го презентираа пред останатите ученици.
 6. Пингвин-пеликан (игра за крај) Еден ученик е пеликан и се движи со отварање и затварање истовремено на едната рака и нога како ножица. Останатите ученици се пингвини и се движат како пингвини. Пеликанот ги брка и штом ги фати и тие се претвораат во пеликани. Играта трае додека сите пингвини не станат пеликани.

Ние уживавме, пробајте и вие 🙂

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s