МИО Проект: „Девојчето и дванаесетте месеци“

Проектот „Девојчето и дванаесетте месеци“ ми беше во главата уште кога се одржа промоцијата на е-книгата „Балкански детски приказни“, којашто претставува уникатна аудио-содржина од приказни за деца и млади на македонски, турски и на албански јазик.
Аудио приказните од Македонија, Турцијa и Албанија за деца и млади (BALKAN CHILDERN STORIЕS E-BOOK) имаат за цел да ги доближат културните разлики на децата од овој Регион.

Благодарение на ентузијазмот на Ѕвонко Димоски, денес имаме прекрасен ресурс кој може да се користи во наставата. Тоа и го направивме, но ги искористивме сите три јазика 😊

Три училишта беа дел од активностите: ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово, ООУ „Климент Охридски“ – Прилеп, „Кирил и Методиј“ – Канатларци. Две наставнички по македонски јазик и двајца наставници по ликовно образование.

Активностите се реализираа на часовите по македонски јазик и ликовно образование во предметна настава.

Учениците најпрвин ја слушнаа приказната https://soundcloud.com/multimedia-press/balkanski-detski-prikazni-na-makedonski-albanski-i-turski-azik?fbclid=IwAR2lE505ry1v0SKwHNH_j88wwlc5AwSgXrvkt3wpOyMcWFMQC3VDkUT-DzY , секој на својот јазик и потоа правеа нејзина анализа.

Со техниката Т-табела правеа споредба на двете девојчиња. Правеа табела со имињата на месеците на македонски, турски и албански, вклучително и народните имиња за месеците. Изработија ѕвезда на приказната… Играа игри: точка-икс, во туѓ чевел и сл.

На часовите по ликовно образование цртаа илустрации мотивирани од приказната.

Дел од нив споделија и свои омилени приказни, па ги споредуваа со оваа, илустрирајќи го својот омилен лик.

Во врската погоре објавени се фотографии и цртежи од активностите.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s